Používáte nepodporovaný prohlížeč. Upgradujte si prosím na aktuální verzi.

Letní tréninkové centrum Ostende

Po dokončení výstavby Městské sportovní haly a nového zázemí zimního stadionu město Poděbrady, ve spolupráci s Poděbradskou sportovní s.r.o. a HC Poděbrady, připravilo projekt Letního tréninkového centra Ostende. Rekonstrukce volnočasových ploch ve sportovním areálu na Ostende bude zahrnovat víceúčelové hřiště, travnaté hřiště s umělým povrchem, hřiště na hokejbal, dvě hřiště na basketbal, sprinterskou rovinku, přírodní travnatou plochu a zastřešenou odpočinkovou zónu. Součástí rekonstrukce bude i vybudování parkovacích míst a nové dešťové kanalizace. Akce bude realizována v případě získání dotačního titulu vypsaného Národní sportovní agenturou. Podle nastavení parametrů dotačního titulu, s ohledem na ekonomickou výhodnost, bude rozhodnuto, zda žadatelem bude město Poděbrady, nebo sportovní klub. Celková cena rekonstrukce bude cca 18 mil. Kč včetně DPH. Návrh rozpočtu města na rok 2021 prozatím počítá se spoluúčastí města na dotaci ve výši 5,9 mil. Kč.

Město Poděbrady zároveň plánuje renovaci ubytovny na Ostende. Po dokončení všech těchto akcí vznikne nový, komplexní, sportovně - společenský areál, pracovně zvaný "malý poděbradský Tyršák", provozovaný městskou společností Poděbradská sportovní s.r.o.

Vizualizace centra
Hokejbalové hřiště

Víceúčelové hokejbalové hřiště o rozměrech 52,0 x 26,0 m s mantinely výšky 1,2m a sítí do celkvé výšky 3,0m. Kryt hřiště je navržen z drátkobetonu tl. 10cm na podloží z kamenných drtí o celkové tl. 30cm, které bude provedeno na stávající hlinitopísčitý kryt.

Navržené sportovní objekty budou vybaveny základním sportovním příslušenstvím pro navrhované sporty, tj. brankami na hokejbal.

Basketbalové hřiště s umělým povrchem

Na ploše basketbalového hřiště bude položena pružná podložka ze syntetického betonu tl. 35mm a na závěr finální sportovní polyuretanový vodopropustný povrch tl. 10mm. Basketbalové hřiště bude po obvodu ohraničeno mantinelovým oplocením v. 3000mm. Sportoviště budou dále vybavena standardním sportovním vybavením pro navrhované sporty (basketbalové koše). Pro přístup k objektu z blízkého chodníku bude zřízena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště bude po realizaci disponovat polyuretanovým sportovním povrchem. Celkové rozměry hrací plochy budou 44x22m. Hřiště bude po obvodu ohraničeno panelovým oplocením v. 3m s mantinelem. Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem. Na závěr bude osazeno sportovní vybavení hřiště.

Umělý povrch splňuje normu ČSN EN 14 877. Lajnování jednotlivých sportů bude provedeno příslušnou barvou. Sportoviště bude obsahovat hřiště pro sporty:

  • 1x tenis
  • 1x házená
  • 3x volejbalové hřiště

Hřiště bude vybaveno základním sportovním příslušenstvím pro navrhované sporty, tj. sloupky sítí na tenis a volejbal vč. sítí a branek. Za účelem zachytávání přestřelených míčů bude okolo víceúčelového hřiště postavena záchytná konstrukce výšky 3,0m.

Fotbalové hřiště s povrchem III. generace

Rozměry hřiště budou 44x22 m s umělým trávnímek III. generace o výšce vlánek 60 mm v zeleném odstínu. Složením vláknové kompozice patří tento typ umělého trávníku mezi nejvíce aplikované typy trávníků III. generace pro kopanou. Vzhledem ke stejným abrozním koeficientům jako přírodní tráva zaručuje časově nezměněný herní komfort ve všech ročních obdobích.

Navržené sportovní objekty budou vybaveny základním sportovním příslušenstvím pro navrhované sporty, tj. brankami na malou kopanou 3000x2000mm.

Travnaté přírodní hřiště

Přírodní trávník bude založen klasickou metodou, tj. výsevem na vegetační vrstvu tl. 120mm, která bude provedena na upravené pláni, ze substrátu namíchaného z říčního štěrkopísku a z ornice v určeném poměru. Na připravenou vegetační vrstvu bude výsevem založen nový hřišťový trávník ze speciální sportovní směsi (oborový typ RSM 3.19 č. 1221000).

Sprinterská rovinka s umělým povrchem

Na ploše čtyř sprinterských drah o délce 90 m bude na podklad z kameniva položena pružná podložka ze syntetického betonu, na kterou se aplikuje finální sportovní polyuretanový povrch.

Zastřešená odpočinková zóna

Zastřešená odpočinková zóna se zázemím pro sportovce s možností přezutí.